YAVATMAL ZILHA AKHIL KUNBI SAMAJ's

GOPIKABAI SITARAM GAWANDE MAHAVIDYALAYA

UMARKHED Dist. Yavatmal 445206 (INDIA)
NAAC Reaccredited Grade B++ CGPA 2.79 (3rdcycle) | | Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati University

2023-2024 11th Arts,Commerce and Science Admission Process

NOTICE

Admission Schedule 

 खाली प्रसारित केलेल्या इयत्ता ११ वी विज्ञान ( विनाअनुदानित ) वर्गाच्या अंतिम प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांनी दि.२८/०६/२०२३ ला सकाळी १०:०० ते दुपारी  ०१:०० वाजेपर्यंत आपला प्रवेश निश्चित करावा. यानंतर प्रवेशावर आपला कोणताही हक्क राहणार नाही.

 

11th Science (NON GRANT) Waiting List

 

११  वी   प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे 

 

 
 
१. १० वी  टी. सी. ची मूळ प्रत व ३ झेरॉक्स 
२. १० वी  गुणपत्रिका व ३ झेरॉक्स 
३. आधार कार्ड ३ झेरॉक्स 
४. जातीचे प्रमाणपत्र चे ३ झेरॉक्स 
५. पासपोर्ट फोटो २
६. विद्यर्थ्याचे बँक पासबुक चे झेरॉक्स 
७. EWS मध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी १ झेरॉक्स प्रत 

News & Notice

Links & Downloads